REBOUND är reserverad för alla cyklister, oavsett din nivå. Detta lopp kommer att äga rum den 1 juni 2024, med start från valfri punkt, över en sträcka på 25 miles (40 km), 50 miles (80 km), 100 miles (160 km) eller 200 miles (320 km). Reglerna är väldigt enkla. Så här ska vi göra det här:

  • Lördagen den 1 juni 2024
  • Start PRICK 06.00
  • GDS 25, 50, 100 eller 200 mile grusväg
  • Självsupportad med max två stopp längs vägen
  • Obligatoriskt firande efter loppet (vi vill se alla bilder!)

Inga avgifter, inga tidsgränser, bara kul.