REBOUND er reservert for alle syklister. Dette rittet skal skje 1. juni 2024, med start fra stedet du ønsker og distanse på 25, 40, 80, 160 eller 320 km. Reglene er veldig enkle. Slik skal vi gjøre det:

  • Lørdag 1. juni 2024
  • Start kl. 06.00 (i REBOUNDs ånd)
  • Hjemmesnekret grusrute på 25, 40, 80, 160 eller 320 km
  • Uassistert
  • Obligatorisk feiring etter rittet
  • Ingen gebyrer, ingen tidsgrenser, bare moro